Kontakt:  tel. kom: 607-234-005 |  |

Koszyk jest pusty
Search - K2
Przeszukuj - Kategorie
Przeszukuj - Kontakty
Przeszukuj - Artykuły
Przeszukuj - Tagi
Produkty w sklepie
A A A

Kto zbiera Twoje dane?

Twoje dane są gromadzone i kontrolowane przez:

GP Sp. z o.o.
ul. Plażowa 19
81-189 Rewa
Polska
VAT: PL5842551571

Jakie dane są gromadzone?

Zbieramy, przechowujemy i przetwarzamy następujące rodzaje informacji o naszych użytkownikach.

Podczas rejestracji na naszej stronie:

 • Nazwa
 • Nazwa użytkownika / hasło (krypto zakodowane, nigdy nie przechowywane w postaci zwykłego tekstu)
 • Adres e-mail
 • Data rejestracji
 • Data ostatniej wizyty

Kiedy kupujesz coś na naszej stronie, zbieramy informacje rozliczeniowe:

 • Imię i nazwisko
 • Nazwa firmy (jeśli dotyczy)
 • Adres
 • Miasto
 • Kod pocztowy
 • Kraj
 • Identyfikator Vat UE (jeśli dotyczy)

Kiedy zapisujesz się do naszego newslettera

 • Adres e-mail
 • Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową (oprogramowanie do wysyłania newslettera wysyła wiadomości e-mail o czasie, w którym najczęściej odwiedzasz naszą stronę internetową, aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia i dostarczać wiadomości na czas)

Jak je zbieramy?

Dane osobowe są gromadzone przez użytkownika wprowadzającego dane na naszą stronę internetową, w ten sposób udzielając nam zgody / prawa do przetwarzania tych danych osobowych w celu świadczenia usługi, do której się zapisałeś.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ze względu na zakres naszych usług i ich specyfikę jest konieczne do świadczenia usług, które oferujemy.

Dlaczego dane są zbierane?

Jedynym powodem, dla którego zbieramy dane osobowe, jest świadczenie usługi, na którą się decydujesz.

Zapisanie się na naszej stronie internetowej umożliwia późniejsze dokonywanie zakupów na naszej stronie internetowej (dostarczając je na późniejszym etapie).

Newsletter - aby wysyłać aktualizacje dotyczące naszych nowych produktów, aktualizacji produktów, ofert specjalnych

Dokonując zakupów na stronie internetowej - w celu zebrania wszystkich danych wymaganych prawem w celu przetworzenia procesu zakupu.

Jak ich używamy?

Korzystamy z danych użytkownika, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny i naszych usług.
Dane będą wykorzystywane do uwierzytelniania, debugowania, zbierania anonimowych statystyk oraz do ulepszania świadczonych przez nas usług.

Komu będzie on udostępniany?

Aby zapewnić najwyższą możliwą jakość usług, korzystamy z pomocy podmiotów, które na nasze zlecenie, na podstawie umowy powierzenia mogą przetwarzać dane osobowe (tzw. procesorów). Twoje dane mogą zostać przeniesione do następujących kategorii procesorów (w zależności od usług, z których korzystasz):

 • elektroniczne procesory płatności
 • oprogramowanie księgowe
 • Google Analytics
 • oprogramowanie obsługujące biuletyn
 • Oprogramowanie pomocnicze
 • Dostawca hostingu

Nie korzystamy z usług podmiotów zlokalizowanych poza UE.

Istnieje możliwość uzyskania kopii danych. Aby to zrobić, skontaktuj się z nami pod adresem .

Należy pamiętać, że wszyscy dostawcy usług przetwarzający dane osobowe na zlecenie GP Sp. z o.o. zostali sprawdzeni pod kątem zgodności z RODO (GDPR).

Jak długo będziemy je przechowywać?

Dane nie będą przetwarzane dłużej niż wymaga tego cel, dla którego zostały zebrane.

Jeśli wyraziłeś zgodę, Twoje dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

Jeśli utworzyłeś konto, twoje dane będą przetwarzane, dopóki nie usuniesz swojego konta.

Jeśli zakup zostanie dokonany na podstawie istniejących przepisów prawnych, dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, np. do celów rachunkowych i podatkowych.

Google Analytics - dane będą przetwarzane przez 90 dni od momentu ich wprowadzenia


Jaką kontrolę mamy nad tym?

Jeśli Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Nie ma to wpływu na przetwarzanie, dopóki nie wycofasz swojej zgody.

Zgoda jest wyraźnie udzielana przez naszych użytkowników podczas wykonywania czynności lub zadania (np. Gdy dostarczają dane użytkownika, skontaktuj się z nami za pomocą formularzy kontaktowych, zapisz się do newslettera).

Jedynym źródłem danych, które mamy, jest użytkownik, który jawnie je udostępnia.

Zawsze możesz skontaktować się z nami pod adresem , aby wycofać zgodę i / lub poprosić o usunięcie konta lub dostarczyć zaktualizowane informacje czy zgody.

Szanujemy prawa naszych klientów wynikające z RODO (GDPR) w tym celu są rozpatrywane wszystkie prośby dotyczące:

Prawo do otrzymania informacji:
W niniejszej Polityce prywatności informujemy naszych użytkowników o sposobie wykorzystania ich danych.

Prawo dostępu:
Nasi użytkownicy mogą uzyskać dostęp do wszystkich swoich danych przechowywanych na stronie fryzjer.info, przechodząc do sekcji "Moje konto" (po zalogowaniu się na stronie)

Prawo do sprostowania:
Jeśli chcesz zmienić cokolwiek w swoich danych, wystarczy skontaktować się z nami pod adresem a my przetworzymy wszystkie zapytania odnośnie danego sprostowania.

Prawo do usunięcia:
Jeśli chcesz, aby twoje konto oraz dane osobowe zostały usunięte, skontaktuj się z nami pod adresem , a my przetworzymy Twoje zapytanie o usunięcie w legalnych terminach

Prawo do ograniczenia przetwarzania:
Nie przetwarzamy danych naszych klientów (i użytkowników końcowych naszych klientów), z wyjątkiem sytuacji wyszczególnionych na tej stronie

Prawo do przenoszenia danych:
Nasi użytkownicy mogą w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem , jeśli chcą uzyskać eksport swoich danych osobowych w rozumieniu GDPR

Prawo do sprzeciwu:
Obsługujemy wszystkie wnioski w tej sprawie od naszych użytkowników. Nasi użytkownicy mogą w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem

Prawo do złożenia skargi

Jeśli uważasz, że twoje dane są przetwarzane nielegalnie, masz prawo złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - https://giodo.gov.pl (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Profilowanie

Jeśli zgadzasz się na otrzymywanie newslettera, zbieramy Twoje dane dotyczące aktywności w naszej witrynie, np. odwiedzane podstrony i czas ich odwiedzania, i na tej podstawie wybieramy czas i treść wysyłanych wiadomości.

Możesz zrezygnować z subskrypcji tej usługi, klikając link "Anuluj subskrypcję" w każdej wysyłanej wiadomości z newsletterem.

Jak chronimy twoje dane?

Wprowadzamy szereg środków bezpieczeństwa, aby zachować bezpieczeństwo Twoich danych osobowych podczas składania zamówienia lub uzyskiwania dostępu do twoich danych osobowych.

Oferujemy korzystanie z bezpiecznego serwera. Wszystkie dostarczone informacje wrażliwe / kredytowe są przesyłane za pomocą technologii Secure Socket Layer (SSL), a następnie szyfrowane w naszej bazie danych dostawców bramek płatniczych, aby były dostępne tylko dla osób posiadających specjalne prawa dostępu do takich systemów i są zobowiązane do zachowania poufności tych informacji.

Po transakcji Twoje prywatne informacje (karty kredytowe, numery ubezpieczenia społecznego, finanse itp.) Nie będą przechowywane na naszych serwerach.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
W GP Sp. z o.o. w Rewie

Realizując zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ujęte
w art. 13 i art. 14 informujemy klientów korzystających z usług GP Sp. z o.o. w Rewie że:
1)    Administratorem danych osobowych klientów jest GP Sp. z o.o. siedzibą
w Rewie, NIP 584-255-15-71, REGON: 220051754 tel. +48 607-234-005;
e-mail: ; ;
2)    Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych jest pan Roman Łabas.
3)    Dane klientów korzystających z usług GP Sp. z o.o. w Rewie przetwarzane są w celu świadczenia usług polegających na obrocie detalicznym i hurtowym artykułów fryzjerskich i do celów związanych z obsługą (wystawienie faktur) przez spółkę.
4)    Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną dopuszcza się dalsze przetwarzanie danych osobowych
w celach marketingowych oraz otrzymywania biuletynu informacyjnego spółki w sytuacji otrzymania zgody klienta na dalsze przetwarzanie swoich danych. Zgoda powyższa jest dobrowolna.
5)    Dane osobowe przetwarzane w celu wykonania usługi świadczonej przez spółkę będą przetwarzane do czasu zakończenia świadczenia usługi i jej pełnego rozliczenia;
6)    Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych i w celu otrzymywania biuletynu informacyjnego będą przechowywane przez okres prowadzenia działalności marketingowej;
7)    Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, a także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także ma prawo do przenoszenia dotyczących jej danych osobowych.
8)    Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w dowolnym momencie przez klienta spółki cofnięta;
9)    Osoba, której dane osobowe dotyczą w przypadku uzasadnionego naruszenia przepisów RODO ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego
tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
10)    Podanie danych osobowych w celu wykonania usługi przez spółkę jest konieczne do wykonania tej usługi i jest warunkiem jej zawarcia;
Nie przewiduje się podejmowania wobec osób, których dane dotyczą, postanowień mających na celu proces polegający na zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu.

Czy używamy plików cookie?

Tak (pliki cookie to małe pliki, które witryna lub jej usługodawca przenosi na dysk twardy komputera za pośrednictwem przeglądarki internetowej (jeśli na to zezwolisz), co umożliwia witrynom lub systemom dostawców usług rozpoznawanie przeglądarki i przechwytywanie i zapamiętywanie określonych informacji

Używamy plików cookie, aby pomóc nam pamiętać i przetwarzać produkty w koszyku, a także zrozumieć i zapisać preferencje dotyczące przyszłych odwiedzin.

Używamy plików cookie, aby zapewnić jak najlepszą obsługę naszej strony internetowej. Jeśli będziesz kontynuować bez zmiany ustawień, przyjmujemy, że zgadzasz się na wszystkie pliki cookie na stronie Joomla Monster.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowią dane informatyczne, opisane w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa telekomunikacyjnego, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.


Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu - Indico s.c. z siedzibą pod adresem ul. Wałowa 10/3, 84-200 Wejherowo

Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne" (session cookies) oraz „stałe" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej będą informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc" w menu przeglądarki internetowej

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Czy ujawniamy jakiekolwiek informacje stronom zewnętrznym?

Nie sprzedajemy, nie handlujemy ani w żaden inny sposób nie przekazujemy stronom trzecim Twoich danych osobowych.

Nie obejmuje to zaufanych stron trzecich, które pomagają nam w prowadzeniu naszej strony internetowej, prowadzeniu naszej firmy lub obsłudze klienta, o ile te strony zgadzają się zachować te informacje w tajemnicy.

Możemy również ujawnić Twoje dane, jeśli uważamy, że ich wydanie jest zgodne z prawem, egzekwować nasze zasady dotyczące witryn lub chronić nasze lub inne prawa, własność lub bezpieczeństwo.

Jednak nieosobowe informacje o odwiedzających można przekazać innym stronom w celach marketingowych, reklamowych lub innych.

Linki do stron trzecich

Czasami, według naszego uznania, możemy włączać lub oferować produkty lub usługi stron trzecich na naszej stronie internetowej.

Te witryny podmiotów zewnętrznych mają odrębne i niezależne zasady ochrony prywatności.

W związku z tym nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści i działania tych stron. Niemniej jednak staramy się chronić integralność naszej witryny i przyjmujemy wszelkie opinie na temat tych stron.

Tylko polityka prywatności online

Niniejsza polityka prywatności online dotyczy wyłącznie informacji gromadzonych za pośrednictwem naszej strony internetowej, a nie informacji zbieranych w trybie offline.

Zmiany w naszej Polityce prywatności

Jeśli zdecydujemy się zmienić naszą politykę prywatności, opublikujemy te zmiany na tej stronie. Tydzień przed wprowadzeniem zmian.